Најнови информации

Потпишана Декларација за универзитет без корупција

Во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на 18 декември 2017 година беше потпишана Декларацијата за универзитет без корупција од страна на  ректорите на јавните универзитети во Република Македонија. Со декларацијата ректорите се обврзаа на спроведување на Законот за заштита на укажувачите и генералната превенција на корупцијата на универзитетите Покрај ректорот на УКИМ, проф. […]

Назначено овластено лице за прием на пријави на Универзитетот „Св. Апостол Павле“

Една недела по потпишувањето на Декларацијата за универзитет без корупција, ректорот на Универзитетот за информатички науки и технологии ,,Св. Апостол Павле’’ – Охрид, проф. д-р Нинослав Марина донесе одлука за назначување на д-р Дијана Цапеска Богатиновска како овластено лице за прием на пријави од укажувачи на Универзитетот за информатички науки и технологии ,,Св. Апостол Павле’’ […]

Сите новости и информации
Универзитети
7
Настани
2
Учесници
54

Потписници на декларацијата

Нашиот тим

Што изјавија

„Законот за заштита на укажувачите е само една правна можност која креира механизми за борба против корупцијата. Факт е дека е потребен системски пристап кој ќе овозможи превентивно делување заради создавање антикорупциски амбиент кој или ја исклучува можноста за корупција или ја чини до толку казнива и неисплатлива, што тешко дека некој ќе се одлучи за неа“

Д-р Рената Дескоска Mинистер за образование и наука на Република Македонија

„Борбата против корупцијата бара посветеност на сите фактори во општеството, а неопходни се јасни правила и процеси кои ќе промовираат интегритет, како потреба од транспарентност и одговорност.“

Михаела Шварцер-Блум Заменик - Амбасадор на САД во Македонија

„Свесни сме за нашата обврска која ја имаме, зашто универзитетот не е само место во кое нашите студенти се стекнуваат со професионални компетенции туку универзитетот е средна која ги обликува моралните и етичките стандарди и поглед кон светот на овие млади луѓе.“

проф. д-р Никола Јанкуловски Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

„Заштитата на студентите од корупција е важен јавен интерес. Приоритет на секое опшество е да ги заштити овие млади луѓе од корупција.“

 

проф. д-р Хазир Положани проректор на Државниот универзитет во Тетово