Најнови информации

Зборник на трудови „Корупција, високо образование и свиркачи“

На крајот на септември 2018 година од печат излезе Зборникот на трудови „Корупција, високо образование и свиркачи“ (Corruption, Higher Education and Whistleblowers) од Меѓународната конференција која се одржа на 11 септември 2018 година на Универзитетот на Југоисточна Европа. Објавен на англиски јазик, во издание на Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје, […]

Одржана меѓународна конференција за корупција во високото образование

На 11 септември 2018 г. на Универзитетот на Југоисточна Европа се одржа Меѓународната конференција „Корупцијата и високото образование“ во организација на Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ. На конференцијата учествуваа 25 професори и истражувачи од регионот на Југоисточна Европа кои презентираа трудови поврзани со актуелната состојба и трендови во врска со корупцијата во […]

Меѓународна конференција „Корупцијата и високото образование“ – 11.09.2018 год.

Меѓународната конференција „Корупцијата и високото образование“ со посебен фокус на примената на Законот за заштита на укажувачите ќе се одржи на Универзитетот на Југоисточна Европа во Скопје на 11 септември 2018 година. Програмата на конференцијата може да ја преземете тука.

Сите новости и информации
Универзитети
12
Настани
8
Учесници
232

Потписници на декларацијата

Нашиот тим

Што изјавија

„Законот за заштита на укажувачите е само една правна можност која креира механизми за борба против корупцијата. Факт е дека е потребен системски пристап кој ќе овозможи превентивно делување заради создавање антикорупциски амбиент кој или ја исклучува можноста за корупција или ја чини до толку казнива и неисплатлива, што тешко дека некој ќе се одлучи за неа“

Д-р Рената Дескоска Mинистер за образование и наука на Република Македонија

„Борбата против корупцијата бара посветеност на сите фактори во општеството, а неопходни се јасни правила и процеси кои ќе промовираат интегритет, како потреба од транспарентност и одговорност.“

Михаела Шварцер-Блум Заменик - Амбасадор на САД во Македонија

„Свесни сме за нашата обврска која ја имаме, зашто универзитетот не е само место во кое нашите студенти се стекнуваат со професионални компетенции туку универзитетот е средна која ги обликува моралните и етичките стандарди и поглед кон светот на овие млади луѓе.“

проф. д-р Никола Јанкуловски Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

„Заштитата на студентите од корупција е важен јавен интерес. Приоритет на секое опшество е да ги заштити овие млади луѓе од корупција.“

 

проф. д-р Хазир Положани проректор на Државниот универзитет во Тетово