Најнови информации

INTERNATIONAL CONFERENCE ON CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION

Во септември 2018 година во рамките на проектот ќе биде одржана академска конференција на тема „Спречување на корупцијата во високото образование преку вклучување на наставни содржини во студиските програми на универзитетите“. Повикот за трудови може да го преземете тука.

Пет приватни универзитети ја потпишаа декларацијата

Во периодот февруари – март 2018 година, пет акредитирани приватни универзитети ја потпишаа Декларацијата за „Универзитет без корупција“. Покрај сите јавни универзитети во Република Македонија, оваа декларација ја потпишаа и Првиот приватен Европски Универзитет Република Македонија, Првиот приватен ФОН Универзитет, Меѓународниот Балкански Универзитет, Меѓународниот универзитет Визион – Гостивар и Универзитет Американ Колеџ Скопје. Со тоа, […]

Потпишана Декларација за универзитет без корупција

Во Ректоратот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на 18 декември 2017 година беше потпишана Декларацијата за универзитет без корупција од страна на  ректорите на јавните универзитети во Република Македонија. Со декларацијата ректорите се обврзаа на спроведување на Законот за заштита на укажувачите и генералната превенција на корупцијата на универзитетите Покрај ректорот на УКИМ, проф. […]

Сите новости и информации
Универзитети
12
Настани
2
Учесници
54

Потписници на декларацијата

Нашиот тим

Што изјавија

„Законот за заштита на укажувачите е само една правна можност која креира механизми за борба против корупцијата. Факт е дека е потребен системски пристап кој ќе овозможи превентивно делување заради создавање антикорупциски амбиент кој или ја исклучува можноста за корупција или ја чини до толку казнива и неисплатлива, што тешко дека некој ќе се одлучи за неа“

Д-р Рената Дескоска Mинистер за образование и наука на Република Македонија

„Борбата против корупцијата бара посветеност на сите фактори во општеството, а неопходни се јасни правила и процеси кои ќе промовираат интегритет, како потреба од транспарентност и одговорност.“

Михаела Шварцер-Блум Заменик - Амбасадор на САД во Македонија

„Свесни сме за нашата обврска која ја имаме, зашто универзитетот не е само место во кое нашите студенти се стекнуваат со професионални компетенции туку универзитетот е средна која ги обликува моралните и етичките стандарди и поглед кон светот на овие млади луѓе.“

проф. д-р Никола Јанкуловски Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

„Заштитата на студентите од корупција е важен јавен интерес. Приоритет на секое опшество е да ги заштити овие млади луѓе од корупција.“

 

проф. д-р Хазир Положани проректор на Државниот универзитет во Тетово