INTERNATIONAL CONFERENCE ON CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION

Program Committee of the Conference

  1. Prof. Patrick Schmidt, Macalester Colledge (USA)
  2. Prof. Thomas H. Speedy Rice – Washington and Lee University (USA)
  3. Prof. Uglijesa Zvekic – Universita Roma Tre (Italy)
  4. Asst. Prof. Suncana Roksantic Vidilicka – Sveuciliste u Zagrebu (Croatia)
  5. Assoc. Prof. Besa Arifi – South East European University (Macedonia)
  6. Asst. Prof. Sandra Radenović, University of Belgrade (Serbia)
  7. Prof. Mišo Dokmanović, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje (Macedonia)

На 12 септември 2018 година во рамките на проектот ќе биде одржана академска конференција на тема „Спречување на корупцијата во високото образование и преку вклучување на наставни содржини во студиските програми на универзитетите“. Конференцијата ќе се одржи на Универзитетот  на Југоисточна Европа – кампус во Скопје.

Повикот за трудови може да го преземете тука.

Финалната програма ќе биде објавена на крајот на август 2018 година.